Nu har vi fått nog!!!

Anslut er i vår kamp mot dyra bränslen!

GÅ MED OSS FÖR 100:-/KALENDERÅR

Hur kan jag påverka?

Rom byggdes inte på en dag och på samma sätt så kan det ibland ta lite tid att nå en förändring. Samtidigt är det väldigt svårt att som enskild individ göra sin röst hörd men ju fler röster som hörs ju större möjligheter har vi att påverka. Vi måste stå enade och säga ifrån: Nu får det vara nog!!!

Bli medlem idag och hjälp oss påverka makthavarna.

Shop

Kommer inom kort.

Bidra till kampen

Bank-gironummer: 5352-6729

Swish: 123 498 69 15

Aktuellt

Bensinupproret 2.0 och föreningen Upprors officiella krav, hösten 2019

Bensinupproret 2.0 och föreningen Uppror vill se en förändrad drivmedelspolitik för en bättre miljö och samhällsekonomi. I detta dokument redovisar vi i korthet de viktigaste punkterna som vi vill se förändring på.

1. Stopp på indexuppräkningen mot KPI samt den överindexering på 2 % som sker automatiskt vid varje årsskifte.

2. Sänkt drivmedelsskatt med 30 % fördelat på tre år med 10 % varje år.

3. Varje år ska skatten justeras efter den ökade andelen bio-drivmedel som krävs av reduktionsplikten. 1% högre krav på bio-inblandning ska medföra 1% lägre skatt.

4. Ett reseavdrag som motsvarar de faktiska kostnader som arbetsresan kräver oavsett vilket drivmedel som används. 

5. En offensiv satsning på svensk bio-drivmedelsindustri, framför allt öppna möjligheter för små produktionsenheter. Vi ska inte acceptera att Sverige är nettoimportörer av bio-drivmedel utan tvärtom sikta på att bli världsledande inom fossilfria drivmedel.

Våra krav är enkla att genomföra och skulle ge en avsevärd förbättring för samhället och för alla individer oavsett om de bor i stad eller på landsbygd.