Välkommen till Bensinupproret 2.0

VI HAR FÅTT NOG!!

ANSLUT ER TILL KAMPEN MOT DYRA BRÄNSLEN
OCH EN ORÄTTVIS OCH SKEV TRANSPORTPOLITIK!

 

Du kan också välja att gå med i föreningen Uppror. Läs om skillnaden mellan dem här nedan: 

Bensinupproret 2.0

Bensinupproret 2.0 är en gräsrots/folkrörelse och en Facebook-grupp som kräver rättvisa bränsleskatter (inklusive energiskatt) tills samhället erbjuder hållbara drivmedel till kostnader som möjliggör för ALLA att leva och bo där de vill och samtidigt kunna bidra till minskad miljöförstörelse och minskat klimatbidrag. 

Föreningen Uppror

Föreningen Uppror är en ideell förening - en juridisk person med organisationsnummer 802525-0310, som har en organisation med ett årsmöte (medlemmarna) som ger styrelsen mandat och uppdrag att förvalta föreningens verksamhet och tillgångar. Föreningen Uppror arbetar med opinionsbildning på olika sätt, bland annat genom att påverka politiker. Medlemskapet kostar 100 kr per år för närvarande.


Bränsleupprorets Facebooksida: www.facebook.com/bransleupproret20

Bränsleupprorets Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/bensinupproret2.0


Hur kan jag påverka?

Rom byggdes inte på en dag och på samma sätt tar det tid att uppnå  förändring inom politik. Det är också sant att det är väldigt svårt att som enskild individ göra sin röst hörd, men ju fler röster vi är som hörs desto större chans att nå framgång. Vi måste stå enade och säga ifrån: Nu får det vara nog!!

En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans är vi starka! 

Kan man inte delta i föreningen eller i att utföra arbetsuppgifter, så kan man stötta med Swish eller månadsdonation. 

WEBBShop

Vi tittar på olika lösningar att kunna erbjuda våra medlemmar och andra som vill stödja föreningen ett produktutbud av attraktiva kläder och tillbehör. 

Webbshop är under uppbyggnad. 

Bidra till kampen

Bankgiro: 5352-6729

Swish: 123 498 69 15

Att påverka opinion tar tid och kostar pengar, och vi är många medlemmar som aktivt engagerar oss i föreningen Uppror. Många små slantar blir mycket pengar som tillåter föreningen att ta flera steg närmare målet att få rättvisa bränsleskatter och transportpolitik. 

Bidra med en liten gåva idag! Du kan också bli månadsgivare. 


AKTUELLT

2020-12-04

Föreningen Uppror lanserar ny webbsajt

Föreningen är en opinionsbildande organisation (org.nr: 802525-0310) som behöver medlemmar för att aktivt förändra orättvisor i Sverige till ett land alla kan leva och frodas i. 

Bensinupproret 2.0 officiella krav 2021

Bensinupproret 2.0 vill se en förändrad drivmedelspolitik för en bättre miljö och samhällsekonomi. Här redogör vi i korthet våra viktigaste grundkrav.

1. Stopp på automatiska skatteökningar.

2. Sänkt skatt på el och drivmedel.

3. Kompensation för ökat bioinnehåll i drivmedlen.

4. Förbättrat reseavdrag. 

5. Satsning på svensk biodrivmedelsindustri. 

6. Slopa bonus/malus-systemet. 

7. Stoppa ökade nätavgifter. 


Våra krav är enkla att genomföra och ger en avsevärd förbättring för samhälle och för individer oavsett om de bor i stad eller landsbygd.