Om föreningen

Föreningen Uppror skapades ur Bensinupproret 2.0 som en nödvändig konsekvens för att kunna gå vidare i vårt opinionsarbete. Vi behövde få ett verktyg för detta, och här är vi nu. Våra medlemmar har nu möjlighet att påverka vårt arbete i en demokratisk föreningsform.

Orättvisorna som ligger till grund till varför vi startat föreningen Uppror måste bekämpas. Vi har valt att göra något åt detta och hoppas att så många som möjligt av våra aktiva i facebookgruppen Bensinupproret 2.0 också blir medlemmar i föreningen Uppror.

Givetvis är valet frivilligt; vårt focus kommer fortfarande vara de hundratusentals Facebook-medlemmarna. Vi som förening har dock större möjlighet att påverka i en praktisk verksamhet, ett kampanjarbete för att väcka opinion. De sätt vi ska arbeta på kommer att ta sig olika former, men målet är detsamma: vi motsätter oss orättvisor. Den orättfärdiga bränslebeskattningen måste ändras. 

Vi har fått nog!!!

Om ekonomin

Vår målsättning är att skapa en god ekonomi för att kunna bedriva vårt arbete så effektivt som möjligt. Självklart måste den ekonomiska förvaltningen stå utan tvivel; inte en skugga får finnas över att föreningens ansvariga gör fel eller handskas vårdslöst med de pengar styrelsen förfogar över. Till detta har föreningen valt en auktoriserad revisionsbyrå som arbetar med löpande kontroll gentemot styrelsen,  vår kassör och vår bokföring.  

Till vad ska då pengar användas.

En organisation som vår förening med stora ambitioner, kommer att budgetera för olika ändamål. Dels de olika kampanjerna, den löpande verksamheten på ett kansli med anställd personal, inköp av externa tjänster mm. Vi ska försöka finansiera största delen genom sponsorer och donationer. Flera har hört av sig redan nu, men grunden är givetvis våra medlemmars avgift och engagemang. Det är viktigt för oss att våra medlemmar ska känna sig delaktiga. Föreningen och dess agenda ska styras av medlemmarnas vilja och önskan. 

Tillsammans är vi starka!!!

Om vår styrelse

Vår styrelse består av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Valberedningen består av 3 ledamöter.  

Eftersom vår bakgrund i Bensinupproret krävde ett stort antal moderatorer, föll det sig naturligt att gruppen från början bestod av en mindre grupp vänner och familj. I vårt fortsatta arbete ska vi få spridning både geografiskt och åldersmässigt. Styrelsen har även arbetsutskott där medlemmar med olika erfarenhet och kunskap får delta och bidra till fortsatt utveckling.

En personlig presentation av styrelsen är på gång, och för att lättare få tillgång till senaste information om t ex evenemang rekommenderar vi att man även gillar Facebook-sidan Bensinupproret 2.0.