Vår framtidsvision

Vårt krav är att inget drivmedel kostar mer än 12 kr litern och att Sverige är världsledande i utveckling av fossilfria bränslen. Att vi i Sverige är självförsörjande på bio-drivmedel och att dessa drivmedel (bio-bensin och bio-diesel) ska kunna användas i vanliga bensin- och dieselbilar utan konvertering. För att det ska kunna bli verklighet så måste vi redan nu lägga om drivmedelsbeskattningen.

Detta för att staten inte ska vara beroende av dessa inkomster och för att sända en tydlig signal till branschen att vi satsar på förbränningsmotorn och bio-drivmedel. På detta sätt kan vi också vara med och påverka användningen av fossila drivmedel även globalt då vi i så fall har färdiga lösningar och produkter som vi kan exportera till de länder som idag använder väldigt stora mängder fossilt bränsle.