Våra krav

Uppdaterad kravlista Hösten 2020

1. Permanent stopp för den automatiska uppräkningen mot KPI samt överindexering på 2 % mot BNP som sker vid varje årsskifte. Både gällande drivmedel och el. 

2. Sänkt energiskatt med 50 % fördelat på 3 år med minst 10 % varje år. Både gällande drivmedel och el.

3. Varje år ska skatten justeras efter den ökade andelen biodrivmedel som krävs av reduktionsplikten. 1% högre krav på bioinblandning ska medföra 1% lägre skatt.

4. Nuvarande system för reseavdrag ska behållas tills vidare men milersättningen på 18,50 ska räknas upp med KPI varje år.

5. En offensiv satsning på svensk bio-drivmedelsindustri, framför allt öppna möjligheter för små produktionsenheter. Vi ska inte acceptera att Sverige är nettoimportörer av bio-drivmedel utan tvärtom sikta på att bli världsledande inom fossilfria drivmedel. 

Våra krav är enkla att genomföra och skulle ge en avsevärd förbättring för samhället och för alla individer oavsett om de bor i stad eller på landsbygd.