Föreningen Uppror

Föreningen Uppror är en ideell förening med organisationsnummer 802525-0310, som arbetar med opinionsbildning på olika sätt, bland annat genom att påverka politiker. Medlemskap i föreningen kostar 100 kr per år för 2021.

Föreningen Uppror är en helt fristående organisation från folkrörelsen Bensinupproret 2.0. Föreningen Uppror uppstod från Bensinupproret 2.0, men har separerats och blivit en helt egen verksamhet. Föreningen Uppror stöttar dock Bensinupproret 2.0 och erbjuder folkrörelsen vissa tjänster och support.