Om bensinupproret 2.0

Bensinupproret 2.0 är en gräsrots/folkrörelse och en Facebookgrupp som kräver rättvisa drivmedelsskatter (inklusive energiskatt) tills samhället erbjuder hållbara/förnyelsebara drivmedel till kostnader som möjliggör för ALLA svenskar att leva och bo där de vill och samtidigt kunna bidra till minskad miljöförstörelse och därmed också till ett minskat klimatbidrag. Bensinupproret 2.0 vill också se förbättrade reseavdrag samt en stor satsning på svenskt biodrivmedel. 

Bensinupproret 2.0 drivs av Föreningen Uppror, org.nr: 802525-0310, som är en ideell förening.

Både föreningen Uppror och Bensinupproret 2.0 är partipolitiskt obundna, och fria från ideologisk grund. Vi för samtal med alla politiska partier/föreningar utan att  ställa oss på någons sida. Vi respekterar andras politiska åsikter. Samarbete, öppet samtal och demokrati är de centrala begrepp vi arbetar med som verktyg.

Orättvisorna som ligger till grund till varför vi startat Bensinupproret 2.0 måste bekämpas! Vi har valt att göra något åt detta och hoppas att så många som möjligt av våra aktiva i facebookgruppen Bensinupproret 2.0 vill bli medlemmar i föreningen Uppror till en årsavgift om 100 kr för 2021.

Den orättfärdiga bränslebeskattningen måste ändras. 

Vi har fått nog!!

Bensinupproret 2.0s fokus är våra hundratusentals Facebookmedlemmar. Men föreningen Uppror har större möjlighet att påverka politikerna i regeringen, riksdagen och kommuner och regioner med stöd av Bensinupproret 2.0s stora medlemsantal rent praktiskt. Men Bensinupproret 2.0 påverkar också via demonstrationer och kampanjarbete för att väcka opinion inom drivmedels-, transport- och miljö-och klimatpolitiken. De sätt vi ska arbeta på kommer att ta sig olika former, men målet är detsamma - vi motsätter oss orättvisor. 

 
Vår historia

En dag fick Janne Berglund i Borås nog och startade Bensinupproret. Han fick snart hjälp av Peder Blohm Bokenhielm, Angelina Blohm Bokenhielm och strax därefter av Hans Albertsson. Med dessa fyra ledare började gruppens utveckling att ta fart, som snart fick starkt stöd av flera moderatorer som offrade många timmar åt att få till god ton i FBgruppen.

Janne Berglund valde så småningom att ta en mer tillbakadragen roll p.g.a hälsoskäl, och när Peder, Hans och Angelina trappade upp arbetet efter att ha fått över 620 000 medlemmar i Facebookgruppen, så ändrades namnet till Bensinupproret 2.0. Alltså att vi trappar upp vårt arbete rejält. 

Vem driver Bensinupproret 2.0

Idag drivs Bensinupproret 2.0 och Facebookgruppen av tre talespersoner som också är administratörer för Facebook-gruppen: Peder Blohm Bokenhielm, Angelina Blohm Bokenhielm och Hans Albertsson.

Det finns också många moderatorer som håller koll på Facebook-gruppens inlägg, då administratörerna har ett visst ansvar enligt lag att rensa olagligheter. 

Vidare finns även ett antal nyckelpersoner som tillsammans utvecklar och driver Bensinupproret 2.0 att uppnå våra fem krav. 

Slutligen finns föreningen Uppror, org.nr: 802525-0310, bakom Bensinupproret 2.0, där Peder, Hans och Angelina även är styrelseledamöter. 


Om vår ekonomi

Bensinupproret 2.0 drivs av föreningen Uppror, och när ni skänker en gåva via Swish, bankgiro eller Donorbox till oss går de pengarna in till föreningen Uppror där styrelsen beslutar hur pengarna fördelas.

Vår målsättning är att skapa en god ekonomi för att kunna bedriva vårt arbete så effektivt som möjligt. Självklart måste den ekonomiska förvaltningen stå utan tvivel, varför föreningen valt en auktoriserad revisionsbyrå som arbetar med löpande kontroll av föreningens ekonomi.  

Föreningen och dess syfte och ändamål ska styras av deras medlemmars vilja och önskan som de kan utöva vid årsmöte, och även genom att delta inom föreningens verksamhet. 

En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans är vi starka!

Från vänster till höger: Peder Blohm Bokenhielm, Angelina Blohm Bokenhielm samt Hans Albertsson.