Lokala projekt

Lokala projekt är planerade att äga rum mellan 2021-2023 och planerat att finansieras genom donationer från "Månadsgivare".
Ett av projekten är att stödja Lokala ungdomsprojekt med  bil /a-traktor för att mecka samt experimentera med bränsleteknik.

öppna projekt att ansöka till

Ungdomar mellan 15-25 år - Mecka BIL och A-Traktor med bränsleteknik & experiment 2021-2022
- Område öppet för hela Sverige att ansöka till för lokalt genomförande av 3 till fler ungdomar i grupp /lokalt i Sverige.

De projekt som kommer att godkännas kommer att ha en lokal företagares verkstad för att samarbeta med.
Känner du en lokal verkstad i trakten så kan det underlätta att ansökningen går igenom.

Den lokala verkstaden upplåter yta för ev ersättning men ger verktyg att handskas med för ungdomarna, i gengälld
ger vi företagaren annonsutrymme för sin sponsring.

Beskriv ditt projekt i ett mail om vad du vill göra med mecka bil och a-traktor - beskriv så gott du kan vad för tester, experiment, du vill göra och vad för bränslen det kommer ev vara? (Gäller ej el-bilar).

Kom ihåg det gäller att ha kul också! :)

förslag

Ide-förslag kan vara att man testar andra bränslen än normalt, testar ändra motorn för lägre förbrukning eller
anpassas till andra bränslen. Allt detta skall testas och dokumenteras så det går att återupprepa. Gör en film som vi kan lägga ut på facebook.

Vill du veta mera och ansöka? Kontakta oss idag: info@bransleupproret.se 
märk eposten i rubrik " BIL och A-Traktor med bränsleteknik "

Vi kan inte lova att alla projekt godkänns utan avgörs hur mycket budget som inkommer från våra månadsgivare.

Lycka till - hoppas vi hörs snart!