Nyheter och Evenemang

2021-05-21

Planering av opinionsbildning inför riksdagsvalet 2022

Föreningen Upprors styrelse har beslutat att flera opinions-evenemang kommer att skapas och stödjas med frivilliga donationer 
genom våra "Månadsgivare" inför riksdagsvalet 2022.
Iden med att kraftsamla oss med stöd av månadsgivarna är att få en budget för att kunna köpa in flyers, nya sorts av banderoller
för bilar så att bilkorteger blir mer synliga.
Arrangera möten med olika makthavare och ev planer på en gemensam sammankomst där olika partier bjuds in för att berätta om deras politik för oss billister och varför vi ska rösta på dem! 
Bli månadsgivare och hjälp oss i detta! 

2021-04-14

Vi genomför första majbilkorteger

Bensinupproret 2.0 genomför första majdemonstrationer i bilkortege i 6 städer i Sverige. Var med du också! 

2020-12-04

Ny hemsida lanseras snart

Vi arbetar för fullt med att lansera en förnyad webbsajt för Bensinupproret 2.0, här på denna domän (bransleupproret.se), samt en helt ny webbsajt för föreningen Uppror på www.foreningenuppror.se

 

2020-12-04

Upprorsmagasinet nr 5 kommer 10 december

Årets sista nummer är en stor julspecial med mycket intressant för det nya verksamhetsåret 2021.