Första Majdemonstrationer 2021

Bensinupproret 2.0 genomförde demonstrationer i följande städer: 

Stockholm

Samling i Kungens Kurva kl 13:00, vidare färd till Hornstull - Slussen - Skeppsbron och Riksdagen - Kungsträdgården - Sveavägen. 

Göteborg

Samling på Coop:s parkering på Backaplan kl 14:00, sedan färd därifrån i Kortege in till centrala Göteborg. 

Växjö

Samling i Alvesta kl 13:00 vid Allbotorget för färd till Växjö.

Falun 

Samling kl 14:00 Trossvägen 20 ( ÖoB ), cruising genom Falun. 

Luleå

Samling kl 14 Coop Arena för cruising i Luleå.

Kalmar

Samling Biltema kl 14:00 för cruising genom Kalmar.


Uppdatering

Polismyndigheten gjorde en märklig tolkning av Covid-19-lagen och bedömde att Bensinupproret 2.0s bilburna demonstration var en allmän tillställning som inte får ha fler än 8 deltagare. Polismyndigheten räknade alla som deltog, trots att varje deltagare satt i varsin bil (alltså med färre än 8 deltagare per bil), varpå myndigheten bedömde att vi bröt mot Covid-19-lagen! 

Covid-19-lagen är en lag som får tillfälligt inskränka i våra grundläggande fri- och rättigheter såsom demonstrationsfrihet, men det ställs höga krav om att föreskrifter enligt den lagen ska vara proportionellt avvägd mot riskerna för smittskydd. När varje deltagare sitter i sina respektive bilar utan kontakt med varandra, finns förstås ingen ökad risk för smittspridning! 

Polismyndighetens bedömning är därmed förbryllande och strider möjligen/troligen mot proportionalitetsprincipen (återfinns bl.a. i polislagen (1984:387) och rättegångsbalken (1942:740)) som är en rättssäkerhetsprincip som gäller det allmänna (d.v.s. staten) med innebörden att en myndighet inte får använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. Rättssäkerhetsprinciperna är tryggade i Regeringsformen 2 kap 9-11§§.

Covid-19-lagens ändamålet är att förhindra smittspridning. Men i bilar finns ingen ökad risk för smittspridning. Inte heller när flera bilar färdas tillsammans. Moderna bilar har dessutom lutfilter - i många fall HEPA-filter - som renar luften inuti fordonen även från många luftburna bakterier och virus. 

Länsstyrelserna i 2 av de 6 län Bensinupproret 2.0 anordnar demonstrationer i utfärdade vitesföreläggande om 20 000 kr till Bensinupproret 2.0 / Peder Blohm Bokenhielm om demonstrationerna skulle genomföras. Det blev alltså 40 000 kr i vitesförelägganden. För arrangemang som inte ökade smittskyddsrisken! 

Polismyndigheten beviljade dock tillstånd för Socialdemokraternas Första Majbilkortege i Mellerud, som hade exakt samma upplägg som Bensinupproret 2.0s. Det är alltså skillnad på folk och folk när en myndighet gör två helt olika bedömning kring tillställningar som är identiska! Det är allvarligt bekymmersamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv! Dessutom har polismyndigheten därmed brutit mot förvaltningslagen (2017:900) 5 § om att vara sakliga och opartiska. 


Bensinupproret 2.0 Facebooksida: www.facebook.com/bransleupproret20

Bensinupproret 2.0 Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/bensinupproret2.0


Skänk en gåva för att hålla igång upproret

Bankgiro: 5352-6729

Swish: 123 498 69 15

Att påverka opinion tar tid och kostar pengar, och vi är många medlemmar som aktivt engagerar oss i föreningen Uppror. Många små slantar blir mycket pengar som tillåter föreningen att ta flera steg närmare målet att få rättvisa bränsleskatter och transportpolitik. 

Bidra med en liten gåva idag! Du kan också bli månadsgivare.